Yakup'un Beş İncili

Yakup’un Beş İncili gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınmıştır. Kitapta geçen olaylar, kişiler, mekânlar ve zamanlar tamamen gerçek olduğu gibi; kişiler arasındaki diyaloglar da, değişik kaynaklardan karşılaştırılarak mutlak doğrusu verilmeye çalışılmıştır.
Kitaba esin kaynağını oluşturan en önemli öğe, 1947 yılında Kumran’da bulunan yazmalar ve onların tarihin karanlıklarını aydınlatan ışığıdır. Yücel Kaya, kaybolduğu ileri sürülen “Ölü Deniz Parşömenleri”nden bir tanesinin izini geçmiş 2000 yıllık süreç içerisinde, yüzlerce kaynaktan araştırır. Yakup’un Beş İncili’nin kurgusu da bu 2000 yıllık tarihi sürece dayanır.
Yakup İncili’nin önemi, bir Nasturi rahibi olan Rahip Bahira’nın çeşitli kaynaklarda yer alan bilgileriyle ortaya çıkmaktadır, ki bu durum Yakup İncili’nin yazıldığı MS 71 yılından tam beş yüz yıl sonrasına (MS 571) tekabül eder.
Kâhin Satih, Abdülmesih Gassani ve Pers İmparatoru Nuşirevan arasında geçen diyaloglar ile Yemen Hükümdarı Seyf bin Zi Yezen’in gizli bir kitaptan aldığını iddia ettiği bilgiler, Yakup İncili’nin önemini ortaya koyar. Tüm bunlar kitapta bir roman kurgusu içerisinde yerini alır.