Cariye

Dördüncü Murat'ın ölümü ile birlikte 1. İbrahim hapis edildiği kafesten çıkarak Osmanlı tahtına oturur. Padişah İbrahim'den başka Osmanlı hanedanlığında hiç bir erkek yoktur. Kösem Sultan Hanedanlığın soyunun devam etmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Dört bir yana haber göndererek dünyanın en güzel kızlarının seçilip Osmanlı haremine gönderilmesini talep eder.

Sophira Gürcistandan kaçırılmış Kırıma satılmış genç bir kızdır. Kırımda yüzbinlerce kız arasından en güzeli seçilerek Osmanlı sarayına gönderilir. Padişah cariyelerin içinden ilk onunla birlikte olur. Nadya (Hatice Turhan Sultan), Saliha Dilaşup ve Gülbeden yine padişahın gözde cariyeleridir.

İlk Zafirenin bir oğlu olur, ardından Hatice Turhan'ın da çocuğu dünyaya gelir. Zafirenin erken doğum yapması sarayda dedikodular oluşmasına neden olur. Ve çocuğa Piç Osman ismi takılır. Padişah Zafireyi oğlunu ve Sümbül ağayı Mısıra sürgün eder.

Yolda Malta korsanları gemiye saldırır. Sümbül Ağayı öldürerek. Zafire ve oğlunu esir alır. Osman Vatikana götürülerek vaftiz edilir. Padişah haberi duyduğunda Girit'e savaş ilan eder ve bu savaş tam 24 yıl sürer.

Zafire kaçarak Yusuf paşaya sığınır ve ona aşık olur. Yusuf Paşa Padişah tarafından boğdurularak öldürülür. Ardından İbrahim tekrar hapse atılırak Nadya'nın oğlu Mehmet tahta getirilir. Padişah 1. İbrahim öldürülmek üzere kafese tekrar atılır. Yanında Zafirenin en yakın arkadaşı Gülbeden de vardır. Zafire Gülbeden'i kurtarmak için bir plan kurar.