2000 Yıllık Kehanet

Yakup'un Beş İncili gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınmıştır. Kitapta geçen olaylar, kişiler, mekânlar ve zamanlar tamamen gerçek olduğu gibi; kişiler arasındaki diyaloglar da, değişik kaynaklardan karşılaştırılarak mutlak doğrusu verilmeye çalışılmıştır.

2000 yıllık bir tarih süreci içerisinde yaşanan bu olayları bir araya getiren örgü, kitabı akademik bir araştırmanın dışına çıkartarak romanlaştırmıştır.

Yakup'un Beş İncili'ne esin kaynağını oluşturan en önemli öğe 1947 yılında Kumran'da bulunan yazmalar ve onların tarihin karanlıklarını aydınlatan ışığı olmuştur.

Yazar, Ölü Deniz Parşömenleri'nden bir tanesinin (kaybolduğu ileri sürülen bir bakır levha); geçmiş 2000 yıllık bir süreç içerisinde, yüzlerce kaynaktan izini sürerek, romanı ortaya çıkartan nüveyi oluşturmuştur.

Romana ismini veren Yakup'un, Hıristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa'nın kardeşi ve aynı zamanda bir cemaat lideri olarak adı geçmektedir. Kumran Yazıtları ise onun Hz. İsa'nın kardeşi olmasının yanında, Esseni Cemaatinin de lideri olduğunu ve öldükten sonra cemaatin liderliğine havarilerden Simon Petrus'un seçildiği anlatılır. İslam kaynaklarında ise Hz. Meryem'in Hz. İsa'dan başka bir çocuğu bulunmamakta ve Yakup sadece tarihi bir kişilik olarak anılmaktadır.

Bilindiği gibi Matta, Markos ve Luka'ya ait Sinoptik (Eş görünümlü) İncillerin yanında, dördüncü olarak da Yuhanna İncili, 325 yılında İznik'te İmparator Konstantin başkanlığındaki konsilde Kanonik (Doğruluğu kabul edilmiş) İnciller arasında yer almış, Tomas, Barnabas ve diğer İnciller Gnostik (sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi) ya da apokrif (Dini metinlerin ve kitapların bir parçası olmayan) İnciller olarak nitelendirilmiş ve kabul görmemiştir.

Bu bağlamda Aziz Yakup İncili' Hıristiyan dünyası tarafından pek bilinmemektedir. Bu bir anlamda normaldir. Çünkü dört incilin dışındakilerin doğruluğunu ortaya koyan ve üçlü tanrı inancını reddeden tüm din bilginleri, Rahip Airus örneğinde olduğu gibi aforoz edilerek, kiliseden uzaklaştırılmıştır. Rahip Nestarius'da buna dâhildir.

Yakup İncili'nin önemi, bir Nasturi rahibi olan Rahip Bahira'nın çeşitli kaynaklarda yer alan bilgileri ile ortaya çıkmaktadır ki, bu durum Yakup incilinin yazıldığı MS. 71 yılından tam beş yüz yıl sonrasına (MS. 571) tekabül etmektedir.

Yine bazı kaynaklarda geçen Kâhin Satih, Abdülmesih Gassani ve Pers İmparatoru Nuşirevan arasında geçen diyaloglar ile Yemen hükümdarı Seyf Bi Zi Yezen'in gizli bir kitaptan aldığını iddia ettiği bilgiler, Yakup İnciline daha çok önem atfetmektedir. Tüm bunlar kitapta bir roman kurgusu içerisinde yerini almaktadır.

Kumran Yazıtlarının dışında; Eski Ahid (Tevrat), Yeni Ahit (İncil) ve Kuran-ı Kerim bu bağlamda kitabın en önemli alıntılar kaynağını teşkil etmektedir.

Geniş bir araştırmayı içeren ve bir roman örgüsü içerisinde kaleme alınan bu eserin, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacağına inanıyoruz.

Yorum Yaz

 
 
 

•  Amerikanin kanli karnesi
•  Emperyalizm ve klasik sömürgecilik
•  Kristof Kolomb
•  Dünyanin dört bir yanina dagilma
•  Kizilderili katliamlari
•  Iyi bir Kizilderili ölü bir Kizilderilidir.
•  Kizilderili atasözü
•  Koloniler
•  Siyah tenli adamin kara talihi
•  Malcom X
•  Güney Kuzey paylasim savasi
•  Amerika hangi milletlerden kuruldu
•  ABD'nin kurulusu
•  Emperyalist paylasim savasi
•  Ikinci Dünya savasinda Amerika
•  Marshal Plani

ABD'nin Katliamlari

•  Sili
•  Meksika
•  Kaloforniya
•  Teksas
•  Küba
•  Filipinler
•  Haiti
•  Panama
•  Nikaragua
•  El Salvador
•  Brezilya
•  Bolivya
•  Çin
•  Kore
•  Endonezya
•  Vietnam
•  Kamboçya
•  Iran
•  Afrika
•  Montreo Doktrini
•  Afganistan
•  Irak
•  Yunanistan
•  Ve Türkiye
•  ABD yıkılacaktır.

 

© Copyright 2009 Yücel Kaya
Adres göstererek alıntı yapılabilir