ABD'nin Emperyalist Tarihi

Kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş hiçbir uygarlık sonsuza kadar ayakta duramaz. Kaldı ki Amerika bir uygarlık da değildir...Avrupa'dan kaçarak kıtaya yerleşen hırsızların, katillerin ve maceraperest insanların oluşturduğu bir topluluktur.

Onu oluşturan kişilerin karakterini bugünkü Amerikalılara bakarak görebilirsiniz. 'Amerika; ' Üçüncü Dünya Ülkelerinin bütün değerlerini güç kullanarak sömüren ve çalan bir hırsızdır. Sömürmek istediği ülkenin topraklarına yerleşmek için, milyonlarca insanı öldüren bir katildir Şirketlerinin geliri için kendi askerlerini gözünü kırpmadan ölüme gönderecek kadar da maceraperesttir.