Padişah Birinci İbrahim

Image 1

Dördüncü Murat’ın ölümü ile birlikte 8 Şubat 1640 yılında hapsedildiği kafesten alınarak Osmanlı İmparatorluğunun 18. Padişahı olarak tahta oturdu. Sümbül Ağa ile Zafire’yi kaçıran Malta korsanlarına karşı açmış olduğu ve 24 yıl süren Girit savaşı Birinci İbrahim’in en önemli icraatı oldu. 8 Ağustos 1648 yılında tahtından indirilerek bir cariyesi ile birlikte sarayın odalarından birine kapatılarak kapının kilidine de kurşun döküldü. On gün sonra (18 Ağustos 1648) buradan çıkartılıp boğularak öldürüldü.