Dimitri Tatanashvili

Image 1


Gürcistan’da yetişmiş bir bürokrat. Genç yaşta Kırım Hanlığına elçi olarak gönderildi. 1640-48 yılları arasında Gürcistan’ın Kırım’lılar tarafından saldırıya uğramasının ardından geri dönerek iç karışıklıkların giderilmesinde önemli görevlerde bulundu. Karmaşa içerisindeki Gürcistan çeşitli prenslikler tarafından yönetilmeye başladığında 1649 yılında bir suikast sonucu öldürüldü.